Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Serious Game veenweiden

Terug
Projectcode 446593
Uitvoerders
Thema Waterbeheersing
Einddatum 1-12-2016

Voor het optmaal beheeren van veenweidengebieden is gebiedsgericht maatwerk nodig. Dit vraagt om ee gezamenlijke zoektocht van alle betrokken partijen (gemeenten, waterschappen, provincies, landbouwsector, natuurorganisaties, bewoners, etc) naar mogelijke oplossingen voor de alsmaar stijgende beheerkosten en de scheve verdeling van kosten en baten. En dat alles met oog voor de kwetsbare ecologische en landschappelijke waarden van het veenweidenlandschap.

De werkwijze van de in oktober 2014 uitgebrachte ‘Toekomstverkenning bodemdaling’ kan volegns veel betrokkenen een bijdrage leveren aan dit proces, mits de gebruiksvriendelijkheid en de gebiedspecifieke focus worden verbeterd. Een manier om dit te doen is de werkwijze om te vormen tot een zogenoemde serious game. In dit project wordt daarom zo'n interactieve serious game veenweiden ontwikkeld.

Het is de bedoeling dat de te ontwikkelen game naar elk gekozen veenweidegebied moet kunnen kijken vanuit het perspectief van meerdere spelers. De spelers moeten ook interactie ervaren, zodat ze begrijpen wat de hun onderlinge relatie is. De game moet gebruikers in staat stellen het gesprek te voeren over elk specifiek veenweidegebied. Een derde eis betreft het verkennende karakter. De game moet bovendien de effecten van maatregelen inzichtelijk maken, zowel visueel als via prestatie-indicatoren.

Proeftuingebieden in kaart