Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Projecten overzicht

Stowa 1-7-2012 Peilgestuurde Drainage
Stowa 1-6-2013 Klimaatinvloeden op afbraak van veen: gevolgen voor bodemdaling en waterkwaliteit
Stowa 1-1-2015 IJkdijk
Stowa 1-1-2014 Meteobase. Actualiseren van neerslag- en verdampingsgegevens t.b.v. NBW-toetsing regionale wateroverlast
Stowa 1-12-2011 Ontwikkeling standaard werkwijze voor het toetsen van regionale watersystemen aan de NBW-normen voor wateroverlast
Stowa 1-1-2013 Schade als gevolg van regionale wateroverlast - Ontwikkeling schademodel
Stowa 1-1-2014 Bufferboeren. Samen werken aan een betere beschikbaarheid van de waterbodem (Deltaproof)
Stowa 1-1-2015 KlimaatAdaptieve Drainage, KAD (Deltaproof)
Stowa 1-3-2013 Hydrocity, open innovatieplatform voor klimaatadaptief stedelijk waterbeheer (Deltaproof)
Stowa 1-1-2015 Kennis voor Klimaat: veiligheid tegen overstromingen
Stowa 1-1-2016 IJkdijk Ontwikkelprogramma
Stowa 1-1-2017 Multifunctionele waterkeringen (Deltaproof)
Stowa 1-1-2015 Meerlaagsveiligheid (Deltaproof)
Stowa 1-1-2015 Dynamisch kustbeheer (Deltaproof)
Stowa 1-1-2015 Waterhouderij. Van concept naar praktijk (Deltaproof)
Stowa 1-1-2015 Ondergrondse waterberging (Deltaproof)
Stowa 1-1-2019 Inzet van Remote Sensing voor beter waterbeheer / SAT WATER
Stowa 1-6-2014 Programma natuurlijke klimaatbuffers (Deltaproof)
Stowa 1-1-2015 Kennis voor Klimaat: Zoetwatervoorziening & Zoetwaterkwaliteit (Deltaproof)
Stowa 1-1-2018 Een klimaatrobuuste effectmodule natuur / Waterwijzer Natuur (Deltaproof)
Stowa 1-3-2013 WaterSchadeSchatter WSS (Deltaproof)
Stowa 1-1-2015 Kennis voor Klimaat: Klimaatbestendige steden (Deltaproof)
Stowa 1-1-2015 Dalende bodem, stijgende kosten. Bodemdaling in laagveengebieden (Deltaproof)
Stowa 1-4-2015 Goede grond voor een duurzaam watersysteem (Deltaproof)
Stowa 1-9-2016 Spaarwater (Deltaproof)
Stowa 1-1-2020 RiverCare: towards self-sustaining multifunctional rivers
Stowa Fresh Water Options Optimizer (Deltaproof)
Stowa 1-12-2016 Serious Game veenweiden

Proeftuingebieden in kaart