Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Kennis voor Klimaat: Klimaatbestendige steden (Deltaproof)

Terug
Projectcode 446730
Uitvoerders

Zie tekst.

Thema Klimaat & water
Einddatum 1-1-2015

Klimaatbestendige steden (Climate Proof Cities, CPC) is één van de onderzoeksthema’s binnen het nationale onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat. Binnen het onderzoek worden strategieën en beleidsinstrumenten ontwikkeld voor het aanpassen van de stedelijke omgeving, zodat deze minder kwetsbaar wordt voor de gevolgen van klimaatverandering. Het gaat daarbij met name om de oplopende hitte in de stad door het voorkomen van langdurige warme periodes, en om de toenemende (kans op) op wateroverlast door frequentere en intensievere regenbuien.

Specifieke vragen die beantwoord worden:

 • Hoe werkt het lokale klimaat in Nederlandse steden?
 • Hoe kwetsbaar zijn Nederlandse steden voor de effecten van klimaatverandering?
 • Welke maatregelen kunnen genomen worden om steden beter aan te passen aan een toekomstig klimaat?
 • Hoe kunnen deze maatregelen bestuurlijk geïmplementeerd worden?
 • Wat is de uiteindelijke balans van kosten en baten van de aanpassingsmaatregelen?

Onderzoeksgroepen:

 • TNO, Deltares
 • Technische Universiteit Delft
 • Technische Universiteit Eindhoven
 • Wageningen Universiteit
 • Universiteit Utrecht
 • Radboud Universiteit Nijmegen
 • Universiteit van Amsterdam
 • KWR, UNESCO-IHE
 • University of Manchester
 • Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
 • Universität Kassel

Stakeholders:

 • Gemeenten: Rotterdam, Den Haag, Rijswijk, Amsterdam, Amsterdam-Oost (deelgemeente), Nieuw-West (deelgemeente), Utrecht, Arnhem/Nijmegen, Tilburg
 • Waterschappen: STOWA, Waternet, Hoogheemraadschap Delfland, Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard, Waterschap Hollandse Delta
 • Stadsgewest Haaglanden
 • Provincie Noord Brabant
 • Ministerie Infrastructuur en Milieu

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Kennis voor Klimaat. Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met Projectleider Ronald Albers van TNO, 088 866 20 01.

 

Proeftuingebieden in kaart