Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Hydrocity, open innovatieplatform voor klimaatadaptief stedelijk waterbeheer (Deltaproof)

Terug
Projectcode 446560
Uitvoerders

Hydrologic

Thema Klimaat & water
Einddatum 1-3-2013

De toename van de frequentie van heftige buien heeft onder meer tot tot gevolg dat veel rioleringssystemen moeite zullen hebben al het water dat in korte tijd valt tijdig af te voeren. Er zijn in het verleden al veel maatregelen genomen om hier een oplossing voor te vinden, zoals de aanleg van bergbezinbassins voor waterberging. Maar vaak blijken deze onvoldoende effectief door te weinig informatie over de werking van het stedelijk watersysteem of onnauwkeurige simulatiemodellen.

In dit project wordt HydroCity ontwikkeld. Dit innovatieplatform verschaft nauwkeurige informatie over de werking van het stedelijke watersysteem op basis waarvan de effectiviteit van nieuwe maatregelen om stedelijke wateroverlast aan te pakken, vooraf kan worden getoetst. Daaruit komt naar voren dat er voldoende maatregelen in de bovengrondse openbare ruimte kansrijk zijn om stedelijke waterproblemen aan te pakken. Als deze worden benut, kunnen er problemen worden opgelost zonder dat er dure investeringen onder de grond nodig zijn. Dit vereist wel een nauwgezet beeld van hoe die openbare ruimte er precies uit ziet en hoe het overtollige water daarin z’n weg vindt.

Doel van het project

Waterbeheerders krijgen met Hydrocity nauwkeurig inzicht in de werking van het stedelijke watersysteem, nu en in de toekomst. Met dat inzicht kunnen zij het beheer effectiever uitvoeren en kunnen zij de risico’s van water-op-straat, wateroverlast en overstroming aanzienlijk inperken. Waterbeheerders kunnen het beheer van de stedelijke waterinfrastructuur optimaliseren, en tegelijk kosten besparen bij een gelijkblijvend service niveau.

Aanpassingen in de openbare ruimte kunnen met de HydroCity-data en -applicaties op effectiviteit worden getoetst, voordat deze worden geïmplementeerd. HydroCity draagt op deze wijze bij aan toename van doelmatigheid in het stedelijke waterbeheer en adaptatie aan de effecten van een veranderend klimaat.

HydroCity kent een aantal innovaties waarin informatie uit bestaande en nieuwe databronnen beschikbaar wordt gemaakt. Data worden gecombineerd en gebruikt voor simulatie van de werking van het watersysteem. Hieronder vallen:

  • gedetailleerde vlakdekkende neerslaginformatie op basis van radarmeting;
  • modelleren van het 3-dimensionale (3D-IMGEO) stedelijk oppervlak en het up-to-date houden daarvan;
  • oppervlakkige afstromingsberekening van de neerslag in de stad en;
  • web-ontsluiting van stedelijke waterinformatie voor professioneel gebruik.

Reeds behaalde resultaten

Diverse partners bieden een applicatie aan op de HydroNET Portal.

Het open innovatie initiatief van HydroCity heeft geleid tot een goede samenwerking tussen de deelnemende organisaties. Het is de bedoeling dat het platform de komende jaren wordt uitgebreid met organisaties die toegevoegde waarde kunnen leveren voor het stedelijke waterbeheer met nieuwe data en applicaties. Er is internationaal veel aandacht voor het concept.

Deelnemende partijen

HydroLogic, NEO, Riodesk, HaskoningDHV, Hydro&meteo, Witteveen+Bos, Arcadis, IBM, HydroLogic Research, TU Delft WRM, TU Delft OTB, TU Delft OLRS, Universiteit Twente-ITC

Klankbordgroep: Deltares, STOWA, Wageningen Universiteit, Universiteit Utrecht, Waterschap Reest en Wieden, Wethouder Amersfoort, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Govert Geldof, Arcadis

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Hydrocity. Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met projectleider Arnold Lobbrecht van Hydrologic, 033 4753535

 

 

 

Proeftuingebieden in kaart