Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Groenblauwe stedenbouw

Terug
Projectcode 446410
Uitvoerders

Het project wordt uitgevoerd door een consortium dat naast STOWA bestaat uit Waterkader Haaglanden, Leven met Water, VROM, Waternet, Provincie Drenthe, Gemeente Rotterdam, TU Delft, Curnet en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Thema Stedelijk waterbeheer
Einddatum 1-1-2012

In dit project werkt STOWA binnen een groot consortium (zie onder) aan een studie die moet uitmonden in een praktisch en inspirerend boek inclusief bijbehorende website over de groenblauwe vormgeving van de stad. Het boek geeft een uitvoerig overzicht van groenblauwe ontwerpoplossingen, als antwoord op de gevolgen van onder meer klimaatverandering. Denk aan hittestress, afnemende luchtkwaliteit, maar ook aan wateroverlast en watertekort.

Oplossingen die in het boek aan bod komen, zijn onder meer technieken voor het vasthouden, bufferen en vertraagd afvoeren van regenwater, klimaatbestendig bouwen, natuurontwikkeling en ecologie in de stad, decentrale zuivering en hergebruik van afvalwater. Het boek zal bij ontwerpoplossingen inzichtelijke detailtekeningen van bestaande maatregelen opnemen. Daarnaast is er veel aandacht voor de achterliggende theoretische principes van de beschreven oplossingen én voor de proceskant: implementatiestrategieën en nieuwe werkvormen om de oplossingen daadwerkelijk te realiseren. Het  boek maar ook de bijbehorende website hebben tot doel als intermediair te functioneren tussen waterexperts (de technici), ontwerpers en opdrachtgevers en de wetenschappers.

Belangrijkste doelgroepen zijn technici (waterbeheerders, rioolbeheerders), ontwerpers (architecten, stedenbouwkundigen), opdrachtgevers (projectontwikkelaars, gemeenten) en bestuurders. Daarnaast kunnen het boek en de website bij onderzoek en onderwijs gebruikt worden en door de geïnteresseerde leek.

Op zoek naar inspiratie?

Bekijk het boek Groenblauwe netwerken