Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Werk STOWA staat centraal in recente uitgave tijdschrift Landschap

Terug
Datum: 10-4-2018

Onlangs verscheen een nieuwe uitgave van het tijdschrift Landschap (2018-01). In dit nummer staan de activiteiten van STOWA centraal.

Bekijk de gehele uitgave

In het nummer wordt aandacht besteed aan de door STOWA ontwikkelde ecologische sleutelfactoren ter verbetering van de ecologische waterkwaliteit, ecosysteemdiensten, beekherstel door kleinschalige maatregelen, de Regioscan zoetwatermaatregelen en aan de Waterwijzer Landbouw en Natuur, instrumenten om de effecten van waterstaatkundige ingrepen op landbouw en natuur te kwantificeren. Ook komt het onderwerp adaptief monitoren aan bod, evenals ecohydrologische systeemanalyse van beekdalen.

STOWA Deltafacts nu online