Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Update Waterschadeschatter

Terug
Datum: 8-2-2018

In 2013 heeft STOWA de Waterschadeschatter ontwikkeld. Het is een inmiddels een veelgebruikt online instrument waarmee waterbeheerders gedetailleerd de kosten en baten van wateroverlastmaatregelen in beeld kunnen brengen. In 2017 zijn enkele belangrijke aanpassingen doorgevoerd om het instrument up-to-date te houden.

In Nederland is er veel aandacht voor de risico’s van wateroverlast door extreme neerslag. Dit heeft enkele jaren geleden geleid tot normen voor regionale wateroverlast, de NBW-normen. Er bestaan situaties waarin de kosten van maatregelen om aan de NBW-normen te voldoen gevoelsmatig niet meer in verhouding staan tot de baten. Met name voor deze situaties is de Waterschadeschatter ontwikkeld. Het instrument legt een relatie tussen de optredende wateroverlast en de schade die ontstaat aan gebouwen, infrastructuur en gewassen. De baten zijn gelijk aan de met de maatregelen voorkomen schade.

Behoefte
Het instrument voorziet duidelijk in een behoefte. In de afgelopen 1,5 jaar tijd zijn er meer dan 23 honderd schadeberekeningen mee uitgevoerd. Om ervoor te zorgen dat gebruikers anno 2018 een goede inschatting van de schade kunnen blijven maken zijn de afgelopen periode een aantal wijzigingen doorgevoerd.  De aangepaste Waterschadeschatter is te vinden op www.waterschadeschatter.nl.

Samengevat zijn de volgende zaken verbeterd:

  • prijspeilen zijn aangepast naar het prijspeil van 2015;
  • de basiskaart van de hoogtekaart is geüpdatet, zodat de AHN3 is gebruikt waar deze beschikbaar was;
  • de landgebruikskaart is geüpdatet van 2015 naar brondata uit 2016;
  • voor het (spoor) wegennetwerk wordt zowel directe als indirecte schade berekend o.b.v. de nieuwe kaart;
  • schadekaarten kunnen makkelijk gedownload worden en geopend in een GIS-pakket;
  • de meldingen per mail zijn sterk verbeterd, de gebruiker krijgt inzicht in de uitvoering en de wachttijden van de berekening;
  • de Batch functie is uitgebreid, de gebruiker kan nu berekeningen semi-automatisch uitvoeren.

Meer weten? >Bekijk het uitgebreide opleverdocument

STOWA Deltafacts nu online