Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Gebruikersdag Waterwijzer Landbouw en Natuur

Terug
Locatie
Contactpersoon
Rob Ruijtenberg
Doelgroep
Datum
27-06-2018 tot --

Op 27 juni a.s. bent u van harte welkom op de Gebruikersdag Waterwijzer Landbouw (WWL) en Natuur (WWN) in Wageningen. De waterwijzers zijn instrumenten die effecten van ingrepen in de waterhuishouding en de gevolgen van klimaatverandering op gewasproductie en de landnatuur berekenen.

De waterwijzers zijn na een lange periode van ontwikkelen bijna gebruiksklaar. In september van dit jaar worden de instrumenten formeel opgeleverd. Ze zijn dan vrij beschikbaar voor gebruik. Tijdens de dag gaan we kort in op de aanleiding en achtergrond van de Waterwijzers, maar het gaat vooral om het zelf gebruiken en ervaren van de instrumenten. Hierbij kunt u kiezen met welk waterwijzer men aan de slag wil: natuur of landbouw.

De bijeenkomst is specifiek bedoeld voor potentiële toekomstige gebruikers van de Waterwijzer. Het betreft met name inhoudelijk-deskundigen die nu al met effectmodellen werken (zoals Help-tabellen, Waternood, Probe, VSD+) en werkzaam zijn bij waterschappen, het Rijk, provincies, adviesbureaus, natuurterreinbeherende instanties, LTO of waterleidingbedrijven.

Let op: het aantal beschikbare plaatsen voor deelname is beperkt. We streven er naar om zoveel mogelijk verschillende instanties en organisaties kennis te laten maken met de Waterwijzers daarom zal bij overtekening een keuze gemaakt tussen de deelnemers. Wilt u daar rekening mee houden bij het aanmelden?

Meer weten?

U kunt zich nog uitsluitend aanmelden voor sessie Waterwijzer Natuur. Het aantal aanmeldingen voor de middagsessie Waterwijzer Landbouw is bereikt.

>AANMELDEN