Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!
DeltaTubeBanner

Kennis voor zoet en veilig water, voor nu en later

Samen met waterschappen, universiteiten, kennisinstellingen en mensen uit de praktijk werkt STOWA aan kennis en handelingsperspectieven om het Nederlandse regionale waterbeheer meer 'deltaproof' te maken. Het gaat om een vorm van waterbeheer die is aangepast aan veranderende klimatologische omstandigheden. De drie belangrijke thema's binnen Deltaproof zijn: waterveiligheid, zoetwaterbeschikbaarheid en de klimaatadaptieve stad.

Voor algemene vragen kunt u een email sturen naar deltaproof@stowa.nl. Voor meer specifieke informatie kunt u contact opnemen met programmaleider Michelle Talsma, 033 460 32 00.

borderbottom

Modelsimulaties wateroverlast: er valt heel veel te kiezen

4-12-2016

Op dinsdag 22 november 2016 vond in Houten de bijeenkomst Inundatie! Reken maar? plaats. Tijdens de bijeenkomst werd een groot aantal modelinstrumenten toegelicht waarmee de effecten van (extreme) neerslaggebeurtenissen op watersystemen kunnen worden gesimuleerd.

De dag maakte onderdeel uit van een benchmark die STOWA laat uitvoeren. Deze moet duidelijkheid geven over de bruikbaarheid van de instrumenten voor diverse doelen. Eén ding werd duidelijk: er valt heel veel te kiezen. De benchmark is medio 2017 gereed.

>Lees een uitgebreid verslag
>Bekijk alle presentaties op video

Laatste nieuws

Modelsimulaties wateroverlast: er valt heel veel te kiezen

4-12-2016 Op dinsdag 22 november 2016 vond in Houten de bijeenkomst Inundatie! Reken maar? plaats. Tijdens de bijeenkomst werd een g...

RiverCare: hoe reageren rivieren op grote ingrepen?

15-11-2016 De loop van een groot aantal Nederlandse rivieren wordt de komende jaren flink aangepakt om de zelfvoorzienendheid te verg...

Geslaagde Kennisdag Zoetwater

14-11-2016 Op 8 november 2016 vond de derde Kennisdag Zoetwater plaats, dit keer in Stadskasteel Oudaen in Utrecht. Het was een gesla...

STOWA Deltafacts

De actuele kennis over klimaatbestendig & klimaatadaptief regionaal waterbeheer