Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!
DeltaTubeBanner

Kennis voor zoet en veilig water, voor nu en later

Samen met waterschappen, universiteiten, kennisinstellingen en mensen uit de praktijk werkt STOWA aan kennis en handelingsperspectieven om het Nederlandse regionale waterbeheer meer 'deltaproof' te maken. Het gaat om een vorm van waterbeheer die is aangepast aan veranderende klimatologische omstandigheden. De drie belangrijke thema's binnen Deltaproof zijn: waterveiligheid, zoetwaterbeschikbaarheid en de klimaatadaptieve stad.

Voor algemene vragen kunt u een email sturen naar deltaproof@stowa.nl. Voor meer specifieke informatie kunt u contact opnemen met programmaleider Michelle Talsma, 033 460 32 00.

Laatste nieuws

Onderzoek naar integrale risicobenadering zoetwatervoorziening (IMPREX)

15-7-2016 STOWA werkt mee aan IMPREX, een groot Europees Horizon 2020 project dat getrokken wordt door het KNMI. Een deel van IMPREX...

Stowaportaalwateroverlast punt nl!

11-4-2016 STOWA heeft een speciaal portaal in het leven geroepen waarop gebruikers tools en instrumenten kunnen vinden voor het make...

STOWA Deltafacts

De actuele kennis over klimaatbestendig & klimaatadaptief regionaal waterbeheer